1. Dzisiejsza niedziela – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – jest ostatnią niedzielą w roku kościelnym. Uroczystość ta jest również świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Składamy serdeczne podziękowanie członkom Akcji Katolickiej i członkom KSM-u za wszelkie prace i inicjatywy podejmowane dla dobra wspólnoty parafialnej. Po mszach świętych o godz. 9.00. 10.30, 12.00 i 17.00 członkowie Akcji Katolickiej zapraszają na poczęstunek do sali przy zakrystii.
  2. Jutro w poniedziałek o godz. 17.15 zakończymy naszą modlitwę różańcową z wypominkami za zmarłych.
  3. W przyszłą I Niedzielę Adwentu – w czasie Mszy św. o godz. 9.oo odbędzie się poświęcenie opłatków, które roznoszone będą do poszczególnych rodzin. Serdecznie prosimy przedstawicieli poszczególnych ulic i osoby, które w poprzednich latach roznosiły opłatki o pomoc w dostarczeniu opłatków dla rodzin z naszej parafii.

Przez cały Adwent w naszym kościele od poniedziałku do soboty będzie odprawiana Msza święta RORATNIA o godzinie 6.00 rano, na którą serdecznie wszystkich zapraszamy. A po Roratach w sali przy zakrystii zapraszamy na poczęstunek.

Spotkanie dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania odbędzie się w przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 17.00. A ofiary, które będziemy składali za tydzień na tacę będą przeznaczone na Metropolitalne Seminarium Duchowne.

  1. W związku z upływem kadencji Rad Duszpasterskich, w całej Archidiecezji trwa zgłaszanie kandydatów do nowych Rad Duszpasterskich.

przy wyjściu z kościoła znajduje się urna z napisem RADA DUSZPASTERSKA oraz kartki, na których jeszcze tylko dzisiaj zgłaszamy jednego lub dwóch kandydatów do Rady Duszpasterskiej. Ogłoszenie listy kandydatów nastąpi w niedzielę 27 listopada. Z ogłoszonej listy wybierać będziemy 10 radnych w niedzielę 4 grudnia.

Kandydatami na członków do Rad Duszpasterskich mogą być pełnoletni katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty parafialnej i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.

  1. Caritas Polska jak co roku organizuje WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM polegające na rozprowadzaniu świec na stół wigilijny. Od przyszłej niedzieli świece będzie można nabyć w naszym kościele.
  2. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej: Niedziela, Gość Niedzielny, oraz dla dzieci Mały Gość Niedzielny.
  3. Komunikat – odczytać ————————————————> na drugiej stronie
  4. W zeszłym tygodniu z naszej parafii zmarli:

+ Antoni Pastor z ul. Sierpińskiego w 87 r.ż

+ Anna Pyszniak z ul. Broniewskiego w 67 r.ż.

+ Ewa Wartacz z ul. Fredry w 57 r.ż.

W dzisiejszą niedzielę polecamy Miłosierdziu Bożemu:

+ Danuta Komajda – 5 rś

+ Maria Brus – 5 rś

+ Krzysztof Zając – 4 rś

+ Natalia Stach – 4 rś

+ Stanisław Czerwonka – 4 rś

+ Stanisława Odzioba – 4 rś

+ Mirosław Zawrzał – 3 rś

+ Krystyna Walczak – 3 rś

+ Marian Falba – 3 rś

+ Zbigniew Denis – 2 rś

+ Władysław Gospodarek – 2 rś

+ Roman Młynarczyk – 2 rś

+ Marian Samborski – 1 rś

+ Marian Zieliński – 1 rś

+ Zbigniew Boksa – 1 rś

+ Marian Grudzień – 1 rś


KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

(Do odczytania w ramach ogłoszeń we wszystkich kościołach w Polsce
w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada 2022 roku)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.

Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.

Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw.

Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

Z pasterskim błogosławieństwem,

✠ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku