W naszym kościele odbył się Wieczór Chwały – czyli Adoracja Eucharystyczna połączona z Uwielbieniem, medytacją Słowa Bożego i radosnym Dziękczynieniem. Uczestnicy tego nabożeństwa mogli doświadczyć działa Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Napełnić swoje serca pokojem i dzielić radość z braćmi i siostrami.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia: