„ Akcja Katolicka w parafiach jest taką platformą współpracy między wszystkimi innymi organizacjami i grupami, które istnieją w parafii.” [7]

Na początku relacji trzeba zaznaczyć, że jubileusz Akcji Katolickiej w naszej parafii obchodziliśmy dwuetapowo.

Etap I – 8 stycznia 2023 r.

Popołudniową liturgię w naszym kościele  ubogacił specjalny koncert tradycyjnych a także unikatowych kolęd, w wykonaniu zaprzyjaźnionego z naszą parafią Zespołu śpiewaczego Głuskowianki[8].

Etap II – 19 lutego 2023 r.

Liturgia świąteczna rozpoczęła się o godzinie 9.00 rano.

Do naszej parafii przybyli czcigodni Goście, którzy uświetnili obchody  srebrnego jubileuszu naszego stowarzyszenia.  Byli wśród nich celebransi mszy św. oraz Prezesi i Członkowie Akcji Katolickiej z poszczególnych parafii  Dekanatu Lublin Południe.

Nasz Ksiądz Proboszcz  kan. Wiesław Kosicki,  w pięknych  słowach przywitał wszystkich zebranych. 

Głównym celebransem  Mszy św. był Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej –  ks. dr Michał Głowacki.

Niezwykle błyskotliwą i adekwatną do uroczystości homilię wygłosił wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie ks. mgr lic. Sylwester Brzozowski. W swoim wystąpieniu nawiązał do historii najważniejszego przesłania Akcji Katolickiej we Włoszech i w Polsce – jej „akcyjności”. Członek Akcji Katolickiej musi być aktywny, nie może być bierny – ani w działaniu, ani tym bardziej – w skostniałym myśleniu. Nie może „zasnąć na posterunku”. Jan Paweł II powiedział przecież: Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. Trawestując tę  myśl można by było zastanowić się: przy użyciu jakich środków w XXI wieku członkowie Akcji Katolickiej mają ewangelizować innych i inspirować ich do „niezasypiania gruszek w popiele”? Jak rozszerzać horyzonty chrześcijańskiej młodzieży i zachęcać dorosłych do ustawicznego rozwijania się i dążenia do życia wiecznego?

Mszę celebrowali również nasi księża parafialni:

1.     Ks. Proboszcz  kan. Wiesław Kosicki

 1. prałat Józef Łukasz, przez 22 lata sprawujący władzę parafialnego Asystenta AK,
 2. Krzysztof Czajka.
 3. Czytania mszalne odczytały  członkinie  Akcji Katolickiej Akcji Katolickiej kościoła Matki  Bożej Fatimskiej: Anna Trochimowicz oraz Anna Trębska-Kerntopf.
 4. Psalm odśpiewała Anna Ruszniak, Pani Prezes Akcji Katolickiej z Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie.
 5. Modlitwę wiernych za żywych i zmarłych z naszej  wspólnoty oraz wszystkich mieszkańców Parafii poprowadziła Pani Prezes Akcji Katolickiej kościoła Matki  Bożej Fatimskiej:  Maria FEDOR.
 6. Dary ołtarza złożyły Panie z naszego oddziału Akcji Katolickiej: Krystyna Niedźwiedź i  Marianna Piesiewicz.

Po zakończeniu Mszy świętej Prezes Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej – Pani  mgr Małgorzata Stacharska odznaczyła ks. Prałata Józefa Łukasza  honorową – złotą odznaką Akcji Katolickiej.

Następnym punktem programu było przypomnienie przez obie Panie Prezes  historii istnienia Oddziału Akcji Katolickiej przy naszej parafii, jego mniejszych i większych dokonań na rzecz całej  wspólnoty    oraz wymienienie chronologicznie wszystkich  prezesów:

 1. Edward Gorajewski
 2. Krystyna Niedźwiedź
 3. Andrzej Kerntopf
 4. Maria Fedor

Następnie  przypomniani zostali  zmarli  członkowie Akcji Katolickiej z naszej Parafii:

 1. Kazimierz Jakubowski
 2. Zbigniew Denis
 3. Andrzej Kerntopf
 4. Mieczysław Piesiewicz
 5. Julianna Kowalik

Wszyscy zgromadzeni na celebrze nabożnie odmówili za nich modlitwę:

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym – Amen

Zakończeniem części oficjalnej Jubileuszu było wręczenie Pani Prezes Małgorzacie Stacharskiej oraz Księżom celebransom  bukietów kwiatów.

Następnie Goście i gospodarze spędzili miłe chwile przy kawie i herbacie, wspominając minione 25 lat Akcji Katolickiej.

Wpis – Anna Trębska-Kerntopf

[7] Ewa Jerszyńska, z Akcji  Katolickiej  Archidiecezji Poznańskiej.

[8] Por. więcej na ten temat: https://www.fatimska.lublin.pl/