Witaj na stronach Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie!

niedziela, 23 czerwca, 2024

Przyjaciele Oblubieńca to wspólnota formacyjno-ewangelizacyjna działająca przy parafii św. Matki Bożej Fatimskiej . Naszym patronem jest Św. Jan Chrzciciel. Wpisujemy się w nurt wspólnot nowej ewangelizacji. Pragniemy umacniać wierzących i poszukiwać tych, którzy porzucili praktyki wiary, prowadząc ich na nowo do Jezusa. W naszej formacji, bazując na Tradycji Kościoła, próbujemy szukać nowych form życia z Bogiem w zmieniającym się świecie.

Rozwój Wspólnoty opiera się na:

  • Eucharystii
  • Modlitwie charyzmatycznej
  • Posłudze modlitewnej
  • Formacji
  • Udziale w kursach SNE
  • Ewangelizacji poprzez dzieła:
  • Udział w prowadzeniu kursów SNE
  • Prowadzenie Seminarium Odnowy Wiary
  • Posługa na Mszach Świętych z uwielbieniem i modlitwą o uzdrowienie
  • Prowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych

Na spotkaniach modlimy się modlitwą spontaniczną, rozważamy Słowo Boże, dzielimy się doświadczeniem żywego Boga w naszym życiu, oraz głoszone są konferencje. W ciągu tygodnia indywidualnie rozważamy materiały formacyjne na modlitwie osobistej.

Nasza wspólnota nie ogranicza się tylko do spotkań modlitewnych, budujemy swoje relacje również na podczas innych spotkań tj. świątecznych, towarzyskich, pielgrzymkowych.

Pomagamy sobie w różnych sytuacjach codziennych, jak również wspieramy się modlitwą i własnym doświadczeniem życia. We wspólnocie są osoby różnego stanu i wieku, małżeństwa z dziećmi, młodzież, ale również osoby starsze i samotne.

Istotą kerygmatu jest głoszenie Boga, który jest miłością; który kocha i przebacza. Jego Miłość prosi o miłość ludzi do Niego. Bóg-Człowiek, który na krzyżu umarł z miłości do ludzi, ukazuje jej fundamentalne znaczenie.
Głoszenie kerygmatu zaprasza więc, do spotkania z Jezusem, do przyjęcia Chrystusa-Miłości, oraz w konsekwencji do prawdziwego nawrócenia, do wejścia na drogę wiary. Kerygmat ma zatem zwrócić nawracającą się osobę ku Bogu i uczynić ją gotową na przyjęcie pełnej, zdrowej nauki zawartej chociażby w katechezie. Kerygmat poprzedza więc katechezę i jest etapem przygotowawczym do głoszenia doktryny wiary.

Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji

Misja wspólnoty

Nasza wspólnota stawia przed sobą cel bycia przyjacielem Oblubieńca – Jezusa Chrystusa, służyć zarówno Jemu jak i Oblubienicy czyli Kościołowi, mamy mówić Oblubienicy o Oblubieńcu i Oblubieńcowi o Oblubienicy aby doprowadzić do spotkania i rozkochania Ich w sobie nie szukając własnej chwały, a czyniąc to jedynie dla wywyższenia Jezusa Chrystusa, by po zakończonej misji w danym miejscu w pokorze usuwać się w cień.

Nasze spotkania

Spotkania naszej Wspólnoty odbywają się w każdy czwartek o godzinie 19:00 w sali pod kościołem, a raz w miesiącu mamy wspólnotową Eucharystię.
Spotykamy się na modlitwie, dzieleniu się doświadczeniem żywego Boga w życiu, i wysłuchaniu konferencji. 

Pasterzem naszej Wspólnoty jest ks. Tomek Ślusarczyk.

Z życia Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca

W naszym kościele odbył się Wieczór Chwały - czyli Adoracja Eucharystyczna połączona z Uwielbieniem, medytacją Słowa Bożego i radosnym Dziękczynieniem. Uczestnicy tego nabożeństwa mogli doświadczyć działa Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Napełnić swoje serca pokojem i dzielić radość z braćmi i siostrami. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego...