Pogrzeb katolicki

 1. Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.
 2. Obrzęd pogrzebu zatwierdzony przez Stolicę Apostolską przewiduje kilka form liturgii np. z Mszą św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).
 3. Formalności związane z pogrzebem, po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny w biurze na cmentarzu lub parafii, rodzina załatwia w kancelarii parafialnej przedstawiając następujące dokumenty:
  – akt zgonu z USC
  – informację o przyjęciu sakramentów (dokument od kapelana szpitala lub od duszpasterza z parafii)
 4. Modlitwa a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii Św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
 5. Informujemy uczestników pogrzebu, że w kaplicach cmentarnych jest ograniczona (ze względów czasowych) możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej.
 6. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:
  Msze św. w 30 dzień po śmierci
  Msze św. w rocznice śmierci
  Msze św. gregoriańskie (codzienna Msza św. celebrowana przez 30 kolejnych dni)
  Msze św. w innych terminach (np. w dzień urodzin, imienin)
  Msze św. za zmarłych z przeddzień odpustu parafialnego (12 maja i 12 października).
 7. „Wypominki” w miesiącu listopadzie.