Matka Boża do swoich dzieci:
2013:
     1. 
Módlcie się za swoich pasterzy, aby zawsze mieli ku wam miłość, jaką Syn mój miał i okazał ją oddając swoje życie za zbawienie wasze.
     2. Dzisiaj wszystkich was wzywam do modlitwy. Otwórzcie drzwi serca głęboko na modlitwę, modlitwę sercem, a wtedy Najwyższy będzie mógł oddziaływać na waszą wolność i rozpocznie się nawrócenie.
     3. Wzywam was, abyście otworzyli się na modlitwę. Modlitwa czyni cuda w was i poprzez was.
     4. Ponownie zdecydujcie się na Boga i szukajcie tylko Jego woli i wtedy w Nim znajdziecie radość i pokój.
     5. Zbawią się tylko ci, którzy z miłością i wiarą kroczą ku Niebieskiemu Ojcu. Nie bójcie się, jestem z wami. Zaufajcie swoim pasterzom tak jak mój Syn im zaufał, kiedy ich wybierał.
     6. Przez wzgląd na Jezusa, przez wzgląd na mojego Syna, kochajcie tych, których On powołał i pragnijcie błogosławieństwa tylko z tych rąk, które On poświęcił.

Wcześniej:
     1. Odmawiajcie różaniec w gronie rodzinnym, proszę o to.
     2. Weźcie różaniec i zbierzcie wokół siebie dzieci i całą rodzinę. Taka jest droga wiodąca do zbawienia. Dawajcie dobry przykład waszym dzieciom; dawajcie dobry przykład tym, którzy nie wierzą… Weźcie różaniec i módlcie się na nim…
     3. Wszystkie wasze modlitwy bardzo Mnie poruszają, zwłaszcza wasz codzienny różaniec.
     4. Niech różaniec w waszych rękach przypomina wam o Jezusie.
     5. Módlcie się i niech różaniec będzie zawsze w waszych rękach jako znak dla szatana, że do Mnie należycie.
     6. Pragnę tylko, aby różaniec stał się dla was życiem.
     7. Drogie dzieci! Dziś wzywam was, byście zaczęli z żywą wiarą odmawiać różaniec. W ten sposób będę mogła wam pomóc. Wy, drogie dzieci, pragniecie otrzymać łaski, ale nie modlicie się. Ja wam nie mogę pomóc, gdyż wy nic nie robicie w tym kierunku. Drogie dzieci, wzywam was, żebyście odmawiali różaniec i żeby różaniec był dla was obowiązkiem, który będziecie wypełniać z radością.
     8. Wzywam was, byście wszystkich zachęcali do odmawiania różańca. Różańcem pokonacie wszelkie zło, jakim szatan ma teraz zamiar prześladować Kościół katolicki.
     9. Drogie dzieci! Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebuję waszych modlitw. Błagam was, weźcie różaniec w ręce, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Mocno go ściskajcie i módlcie się z całego serca w tych trudnych czasach.
     10. Moje dzieci! Pragnę, aby Msza św. była dla was prezentem dnia. Oczekujcie jej, pragnijcie, by się zaczęła. Podczas Mszy św. sam Jezus daje wam siebie. Wyczekujcie więc chwili, w której zostaniecie oczyszczeni. Bardzo się módlcie, aby Duch Święty odnowił waszą parafię. Jeśli ludzie uczestniczą we Mszy św. obojętnie, to wracają do domów zimni i z pustym sercem.
     11. Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do odnowy modlitwy w waszych rodzinach. Drogie dzieci, nakłońcie najmłodszych do modlitwy i niechaj dzieci chodzą na Mszę św.
     12. Msza św. jest największą modlitwą Boga. Nigdy nie zdołacie pojąć jej wielkości. Dlatego musicie być doskonali i pokorni na Mszy i musicie się do niej przygotowywać.
     13. Podczas Mszy św. uważnie słuchajcie. Bądźcie dobrze wychowani. Nie rozmawiajcie podczas Mszy św.
     14. Msza święte jest najwyższym rodzajem modlitwy. W czasie Mszy świętej powinniście być pokorni i pełni szacunku. Powinniście się do niej starannie przygotowywać.
     15. Módlcie się, gdyż modlitwa jest dla was niezbędna. Wraz z modlitwą wasza dusza i wasze ciało odzyskają pokój. Są młodzi, którzy Mi oddali siebie. Ale są w parafii osoby, które nie oddały się całkowicie. Zaraz po zakończeniu Mszy pospiesznie wychodzą z kościoła. To niedobrze. W ten sposób nigdy nie zdołają oddać siebie całkowicie. Niedobrze, jeśli snują się wokół kościoła. Trzeba być pokornym i dawać innym dobry przykład, aby rozbudzić w nich wiarę. Koniecznie trzeba jak najwięcej się modlić ofiarowując swe serce.
     16. Czytajcie Pismo Święte, żyjcie nim i módlcie się, byście mogli zrozumieć znaki tego czasu. To jest czas szczególny! Dlatego jestem z wami, aby przybliżyć was do mojego Serca i do Serca mojego Syna Jezusa. Drogie dzieci, pragnę byście byli dziećmi światłości, a nie ciemności.