Witaj na stronach Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie!

niedziela, 23 czerwca, 2024

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, czyli KSM jest wspólnotą wiary i działania,  organizacją skupiającą młodych ludzi, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość, poszukujących pełni życia w rozmowach, byciu razem, modlitwie i działaniu. Drogą do tej pełni jest Bóg i drugi człowiek. Uczniowie gimnazjów, szkół średnich i studenci, należący do tej wspólnoty, spotykają się ze sobą, by aktywnie włączać się w życie swojej parafii i miasta. KSM daje im możliwość nie tylko lepszego poznania siebie i innych ludzi, ale przede wszystkim umożliwia pogłębienie swoich relacji z Bogiem. Kształtuje w nich postawę patriotyczną oraz gorliwość apostolską, aby z pokorą i odwagą budowali Królestwo Chrystusowe w sobie, w rodzinach i otoczeniu oraz by w życiu społecznym szerzyli cywilizację miłości.

Stąd też przynależność do KSM-u to dobry sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”, połączonych przez podobny system wartości, oparty na wierze katolickiej, a jak wiadomo – w grupie łatwiej jest znaleźć akceptację i oparcie. KSM daje możliwość rozwoju we wszystkich płaszczyznach życia, również w tych międzyludzkich. Poprzez wspólną pracę, młodzi ludzie odkrywają nawzajem swoje mocne jak i słabe strony. Członkowie KSM aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła, współpracują z innymi grupami duszpasterskimi, biorą udział w rekolekcjach, zjazdach, wspólnych wyjściach, by w każdej
 z tych form działania w pełni realizować swoją duchowość.

KSM swoją duchowość czerpie z duchowości Kościoła katolickiego, stąd nieodłączną cechą jest myślenie Kościołem, czucie z Kościołem (sentire cum Ecclesia), działanie
z Kościołem oraz  uczestniczenie w Jego misji Zbawczej.

Podstawowymi cechami duchowości KSM są zatem:

  1. Katolickość.
    Źródłem jest Pismo Św., Liturgia i Tradycja Kościoła. Przy ich pomocy KSM nie chce dawać się kształtować historii, ale – jak tego chciał Papież Jan Paweł II – sami mają tę historię kształtować.
  2. Formacja podstawą działania.

Winna ona zgodnie ze statutem odbywać się w zastępach. Podstawą działania jest praca formacyjna. Stowarzyszenie będzie prężne, jeśli każdy z członków indywidualnie pogłębi swoją wiedzę religijną, zwiąże się z Chrystusem, otworzy na braci i na uświęcanie świata.

  1. Integralność.
    Cechą Stowarzyszenia jest przyjęcie pewnego stylu życia, który polega na uporządkowaniu siebie – harmonii ducha i ciała; umysłu, woli i uczuć; poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna.

Niezależnie od lokalnych programów KSM ma nadzieję na udzielenie pomocy konkretnemu młodemu człowiekowi w jego rozwoju ludzkim i w rozwoju jego wiary, ma pomóc w nawiązaniu bliższego (możliwie trwałego) kontaktu z Kościołem. Młody człowiek przez zaangażowanie wraz z innymi ma szansę przeżyć prawdę, że jest kimś twórczym, potrzebnym we wspólnocie Kościoła. Jest tu po prostu „kimś”, podmiotem, aktywnym, a nie jedynie przedmiotem, na który wpływ mają inni. Potwierdzenie owej podmiotowości można znaleźć w siedmioletnim programie formacyjnym KSM. Stałym zadaniem Stowarzyszenia jest troska o pogłębienie wiary, o znajomość historii Kościoła i jego współczesnych wyzwań, a przede wszystkim o znajomość nauki Kościoła w wymiarze życia duchowego (nadprzyrodzony aspekt wiary) oraz odpowiedzialności za zbawienie w powierzonym nam współczesnym świecie (społeczna nauka Kościoła).

KSM jest zatem Stowarzyszeniem, w którym każdy młody człowiek może się realizować. Tutaj nie kształtuje się ideologii. Każdy KSM-owicz dobrowolnie poszukuje sposobu i działania, które pomogą mu stać się człowiekiem na obraz i podobieństwo Boga. KSM działa tak, by zachęcać młodych ludzi do pełniejszej obecności w wspólnocie Kościoła. Jego członkowie reprezentują kościół w społeczeństwie, dlatego też ich zachowanie powinno być przykładne. Duchowość KSM-u i KSM-owicza nie może być dodatkiem do zaangażowania w realizację celów Stowarzyszenia, ale jest świadectwem tożsamości wewnętrznej człowieka żywej wiary. To z wiary i duchowości członków Stowarzyszenia ma wyrastać cała chrześcijańska analiza rzeczywistości i metodologia pracy codziennej. Z założenia zatem KSM jest miejscem uświęcania i apostołowania młodych. Stąd stwarza warunki do pełnego życia sakramentalnego młodych, rozwoju życia modlitewnego i kontemplacyjnego na wzór swoich patronów: bł. Karoliny Kózkówny i św. Stanisława Kostki.

Każdy młody człowiek, który pragnie związać swoją drogę życia i wiary w Boga poprzez przynależność do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, powinien poznać i stosować w działaniu dziesięć zasad. Dotyczą one każdego człowieka, ale KSM-owicz w ich przestrzeganiu powinien nieustannie wzrastać i świecić przykładem dla innych. Do treści tych zasad KSM-owicze powinni nieustannie powracać, a także przypominać je sobie w codziennym rachunku sumienia. Dziesięć zasad KSM to pomoc w pracy nad sobą i ukazanie kierunków na drodze do pełnego rozwoju własnej osobowości i rozwoju wspólnot w których żyjemy i działamy.

Liczy na Was Chrystus, liczy na Was Pani Jasnogórska, liczy na Was Kościół. Liczy na Was i potrzebuje Was Polska! Właśnie jako KSM. Wszak waszym hasłem jest zawołanie: "Przez cnotę - naukę - pracę służyć Bogu i Ojczyźnie!" "Gotów!"

Św. Jan Paweł II

Papież

Takie sformułowanie zasad i celów działania sprawia, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją wspierającym aktywnych, młodych ludzi, którym nie straszne jest zaangażowanie, odpowiedzialność za powierzone zadanie, chęć bycia, działania, promowania Stowarzyszenia, siebie, przyjaciół, swojej działalności najpierw w lokalnej społeczności, później na większą skalę.

Ludzi, którzy chcą ofiarować swoje talenty na chwałę Boga i ku radości innych ludzi. Ludzi, którzy chcieliby czuć się w czymś spełnieni, chcieliby poznać i przebywać z innymi, którzy po prostu chcieliby w twórczy, interesujący sposób spędzić czas.

Jeżeli jesteś takim człowiekiem, bądź pragniesz nim zostać, a zarazem chcesz poznać prawdziwych przyjaciół oraz doświadczyć wspólnoty i modlitwy – serdecznie zapraszamy na spotkania KSM w naszej parafii.

Spotykamy się zawsze raz w tygodniu, w piątek po wieczornej Mszy Św. czyli ok. 18:45.

Dyskutujemy na ciekawe tematy dotyczące wiary, etyki chrześcijańskiej, życia Kościoła, życia społecznego, problemów młodzieży. Tematy wybieramy wspólnie podczas spotkania, rozmawiamy wymieniając się swoimi spostrzeżeniami, które często są bardzo różne. Staramy się robić wszystko, aby powstała miedzy nami jak najlepsza współpraca, która jest tak ważna aby móc dotrzeć do celu, który chcemy razem osiągnąć. Nie boimy zadawać się pytań i szukać na nie odpowiedzi. Ponieważ tworzymy wspólnotę nasze spotkania nie ograniczają się tylko do formacji duchowej. Wspólnie się bawimy, oglądamy filmy i rozmawiamy. Jesteśmy otwarci i przyjaźni dla młodych ludzi poszukujących sposobu, by w pełni przeżyć swoją młodość.

Co u nas słychać?

Nasze Wartości

Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swojej rodzinie i w swym środowisku.
Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.
Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce.
Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty.
Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.
Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim.
Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny.
Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny.
Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.
Bądź stały w przekonaniach wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.