Katecheza parafialna

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Zemborzycka 82, 20-445 Lublin

Katecheci:
– ks. Piotr Iracki
– ks. Robert Wronowski
– pani Wiesława Pastuszak
– pani Agnieszka Huszcz


Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Jana Kochanowskiego
ul. Mickiewicza 24, 20-433 Lublin

Katecheci:
– ks. Tomasz Ślusarczyk
– p. Katarzyna Piasecka
– p. Agnieszka Siewruk
– p. Ryszard Prochota