Witaj na stronach Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie!

niedziela, 23 czerwca, 2024

Początki Wspólnoty Oazy - DK

W Kościele, wspólnota rodzinna uświadamia sobie, że jest „Małym Kościołem”… W waszych ruchach nauczyliście się, ze wiara nie jest atrakcyjnym rozumowaniem ani mglistym uczuciem religijnym, ale nowym życiem w Chrystusie, wzbudzonym przez Ducha Świętego” – przemawiał Ojciec Święty Jan Paweł II do przedstawicieli ruchów kościelnych.

Wszystkie ruchy odnowy chrześcijańskiej są poddane i zarówno oddane Kościołowi. W kręgach „Domowego Kościoła Ruchu Światło – Życie”, gwarantami tej więzi są Kapłani, którzy są równocześnie moderatorami. Założycielem Ruchu Światło – Życie i jego gałęzi rodzinnej zwanej Domowym Kościołem jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

W tworzeniu programu formacyjnego dla wspólnot rodzinnych (1974 r.) ks. Franciszek Blachnicki – Sługa Boży – oparł się na trzech źródłach:

– nauka Soboru Watykańskiego II o małżeństwie i rodzinie, – charyzmat Equipes Notre Dame – międzynarodowego Ruchu Małżeńskiego, – charyzmat Ruchu Światło – Zycie polskiego Ruchu Odnowy posoborowej.

Z Equipes Notre Dame (END) przejęto program duchowości małżeńskiej, wyrażającym się wspólnym „we dwoje”, dążeniem do Boga poprzez całość spraw życia małżeńskiego i rodzinnego. Dla osiągnięcia tego celu wypracowano metodę tzw. „zobowiązania”: modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego, dialog małżeński, reguła życia, rekolekcje oraz spotkania miesięczne.

Ewangelizacja i Formacja

W programie Ruchu Światło – Życie, ks. Franciszek Blachnicki uwzględnił najważniejsze akcenty odnowy Kościoła zawarte w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Opracował go w postaci tzw. „Dziesięciu Kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej”: Jezus Chrystus; Niepokalana, Duch Święty, Kościół, Słowo Boże, Modlitwa, Liturgia, Świadectwo, Nowa Kultura, Agape. Kroki te stanowią podstawowy program formacyjny dla różnych grup oazowych.

W formacji kręgów Domowego Kościoła zadaniem o fundamentalnym znaczeniu jest temat budowania duchowości małżeńskiej, z podkreśleniem rodzinnego dążenia do Boga, natomiast „10 kroków” odgrywa ważną rolę jako tło. Stad ruch rodzinny tak wielka wagę przywiązuje np. do Liturgii, do roli Niepokalanej Matki Kościoła, Świadectwa, otwarcia na innych itp.

W wyprowadzonym – z tych trzech elementów – nowym charyzmatem, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, tak ujmuje role kręgu rodzinnego:

– każdy krąg rodzinny Domowego Kościoła jest szkołą życia chrześcijańskiego,
– każdy krąg rodzinny jest pewnym Laboratorium duchowości chrześcijan żonatych,
– każdy krąg rodzinny, to centrum przekazu, promieniowania, ewangelizacji,
– każdy krąg rodzinny jest świadectwem o prawdziwie braterskiej miłości.

Trzeba, aby wszystkie kręgi mówiły ludziom, którzy na nas patrzą: ze są – w naszych czasach chrześcijanie – którzy wierzą, ze małżeństwo to wielka sprawa, bo wierzą w miłość, którzy starają się przeżywać w pełni ich życie małżeńskie wspomagając się wzajemnie, by wspólnie dążyć do świętości.”

Legion Maryi w Lublinie

Kierując się tymi założeniami przy parafii Matki Bożej Fatimskiej z inicjatywy duszpasterzy powstały dwa kręgi Domowego Kościoła Ruchu Światło. Naturalnie, w ciągu minionych lat, nie są to zawsze te same osoby; wiele z nich odeszło z różnych przyczyn (zmiana miejsca pracy i zamieszkania). Są jednak członkowie, którzy wytrwale uczestniczą w comiesięcznej Liturgii Mszy św. i spotkaniach pogłębiających duchowość małżeńska. Członkowie Ruchu śa otwarci na przyjęcie nowych osób i modlą się z ufnością za wstawiennictwem św. s. Faustyny, Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i św. Patronów kręgów, o powołania dla Rodzin do życia duchowością małżeńska.

Drodzy Parafianie, zwracamy się z gorąca prośba o wsparcie modlitewne w tej tak ważnej potrzebie tworzenia ognisk domowych, prawdziwie Bożych, kochających się i szczęśliwych.

Wszystkich Małżonków, którzy odważnie zdecydują o przystąpieniu do „budowania także tej duchowej świątyni Matki Bożej Fatimskiej. bardzo serdecznie zapraszamy do zgłoszenia swojej woli ks. Piotrowi Irackiemu

"(...) Osobiście bliski jest mi ten styl życia, który zaproponował Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Bogu dziękuję za ten ruch, który przyniósł tyle błogosławionych owoców w sercach młodzieży w minionych trudnych latach, a i dzisiaj stanowi prężne środowisko duchowego rozwoju młodzieży i rodzin... Niech umiłowanie Eucharystii i Biblii zawsze rzuca światło - na drogi waszego życia." - powiedział Ojciec Św. Jan Paweł II na Błoniach krakowskich.

Św. Jan Paweł II

Papież