Witaj na stronach Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie!

niedziela, 23 czerwca, 2024

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie? (KKK 1213)

Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.

  1. Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii w I i III niedzielę miesiąca oraz w uroczystości: Bożego Narodzenia, Św. Szczepana, Wielkanocy i Poniedziałku Wielkanocnego podczas Mszy św. o godz. 12.00.
  2. Zgłoszenie dzieci do chrztu oraz konferencja dla rodziców i chrzestnych odbywa się w poniedziałki przed niedzielą chrztu o godz. 19.00.
  3. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania.
  4. Chrzestni spoza parafii winni posiadać zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić funkcję rodziców chrzestnych.
  5. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:

– niepraktykujące
– żyjące w cywilnych związkach małżeńskich
– uczniowie objęci obowiązkiem katechizacji, a nie uczestniczący w niej.

  1. Akt chrztu jest spisywany i podpisywany w ciągu tygodnia przed niedzielą chrzcielną w godzinach pracy kancelarii. W wyjątkowych wypadkach rodzice chrzestni spoza parafii mogą złożyć podpis w dniu chrztu.
  2. Chrzest jest włączeniem dziecka do wspólnoty Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem jest modlitwa i przyjęcie Komunii św. w jego intencji.
  3. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony na późniejszy termin.

KONFERENCJE przed chrztem oraz zgłoszenie dzieci do chrztu

Poniedziałki – godz. 19:00


Terminy konferencji w 2024 r.

– 29 – STYCZNIA 2024

– 12, 26 – LUTEGO 2024

– 11, 25 – MARCA 2024

– 8, 22 – KWIETNIA 2024

– 6, 27 – MAJA 2024

– 10, 24 – CZERWCA 2024

– 15, 29  – LIPCA 2024

– 12, 26 – SIERPNIA 2024

– 9, 30 – WRZEŚNIA 2024

– 14, 28 – PAŹDZIERNIKA 2024

– 25 – LISTOPADA 2024

– 9, 16 – GRUDNIA 2024