Witaj na stronach Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie!

niedziela, 23 czerwca, 2024

„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, ze Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8, 14-17).

Młodzież naszej parafii przygotowuje się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej od chwili przystąpienia do I spowiedzi i Komunii św. Bezpośrednie przygotowanie dokonuje się w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej, w latach nauki na katechezie i pracy nad własnym charakterem.

W VIII klasie młodzież uczestniczy w bezpośrednim, duchowym przygotowaniu do bierzmowania. W każdy I piątek miesiąca kandydaci do bierzmowania przystępują do spowiedzi i uczestniczą we Mszy św.

Osoby spoza parafii, pragnące przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii, przedstawiają pisemną zgodę Proboszcza parafii, do której należą, metrykę chrztu oraz – po pierwszym półroczu nauki w klasie VIII zaświadczenie od Ks. Katechety informujące o ocenie z religii i o postawie religijno-moralnej na katechezie. Metrykę, czyli świadectwo chrztu św. przedstawiają także kandydaci z naszej parafii, jeśli byli ochrzczeni w innej parafii.

Osoby starsze pragnące przyjąć Sakrament bierzmowania proszone są o osobisty kontakt z Ks. Proboszczem lub kapłanem odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania.

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje dary Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzysza czyny (KKK 1316).

Odpowiedzialnym za bezpośrednie przygotowanie młodzieży do bierzmowania w naszej parafii jest wikariusz ks. Piotr Iracki.

Ważne informacje o przygotowaniu do Bierzmowania w roku szkolnym 2022/23

  1. 16.04.2023 o godz. 18:00 (Niedziela) – Pierwsza Próba przed Bierzmowaniem – W KOŚCIELE

    17.04.2023 o godz. 18:45 (Poniedziałek) – Druga Próba przed Bierzmowaniem – W KOŚCIELE

    OPCJONALNIE 18.04.2023 o godz. 18:45 (Wtorek) – Trzecia Próba przed Bierzmowaniem – 

  2. Wszystkie spotkania w Kościele MB Fatimskiej w Lublinie. I jeszcze raz: obecność oczywiście obowiązkowa.

    19.04.2023 o godz. 18:00 (środa) – Bierzmowanie – Abp Stanisław Budzik, Trzeba być o 17:15-30.